dimecres, 2 de juny del 2010

La Sant Silvestre Barcelonesa a Sant Cugat del Vallès


Aquest dimarts 1 de juny a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Cugat,els organitzadors de la cursa Sant Silvestre Barcelonesa han presentat unacord amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per organitzar aquestaprova a aquesta ciutat. Amb la presencia del Regidor d'Esports, Sr. XavierAmador, Vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme Sr. Josep MªAntentas, Vicepresident del Club Atlètic Barcelonès, Sr. Joan Perarnau iamb el Director Tècnic de la Sant Silvestre Barcelonesa Sr. Domingo López,han presentat aquest acord davant la premsa.En la XII edició i amb l'empenta aconseguida en la Sant SilvestreBarcelonesa, els organitzadors volem transmetre aquesta il•lusió a un lloctan emblemàtic com és Sant Cugat del Vallès. L'èxit d'aquest nou repte veavalat per la possibilitat d'apostar, aquest cop, per un entorn natural,aconseguint traslladar tot el sentiment d'una "Sant Silvestre" al cor delVallès i brindant als seus participants de l'oportunitat de despedir-se del'any de la millor manera possible, deixant-lo enrere al creuar la líniad'arribada, sota l'atenta mirada del Monestir de Sant CugatEl organitzador de la Sant Silvestre Barcelonesa serà el Club AtlèticBarcelonès, aquest club que se fundat aquest any tindrà con nou reptecontinuar treballant per la organitzador d'aquesta prova i col.locar laSant Silvestre com unes de les millors curses del país, el Vicepresidentdel Club Joan Perarnau a destacat que "la Sant Silvestre es una de lescurses que reuneixen més atletes a tot mon, i que es un privilegiorganitzar aquesta cursa a Sant Cugat, on resideixo, en aquests momentsestem treballant per reunir els millors esponsors per la cursa"El Regidor d'Esports Sr. Xavier Amador a destacat "que l'Ajuntament deSant Cugat a realitzat tots els esforços per que aquesta cursa sigui totun èxit, ara ja es una realitat i s'organitzarà a la nostra ciutat, agraïma tots els organitzadors de formar part d’ aquest gran event esportiu iestem convençuts que serà una gran festa atlètica el dia 31 de desembre aSant Cugat"