dissabte, 9 d’abril de 2016

Entrenament amb tanques

Entrenament del grup de tanques per la preparació del 400 tanques a les pistes universitaries